Aktualności

Rozpoczynamy realizację kolejnej inwestycji w Poniatowej – termomodernizacją budynku Gimnazjum

Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak, w obecności Zastępcy Pani Krystyny Sołdek, Skarbnika Pani Anny Ruty, Kierownika Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Pani Beaty Gałek,  podpisał umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji związanej z termomodernizacją budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej. Budynek Szkoły będzie pierwszym z 6 budynków ujętych w projekcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa”.

Wartość inwestycji to: 2 376 112,00 zł.

Zakres prac obejmie m.in. docieplenie stropodachu wentylowanego, docieplenie stropodachu sali gimnastycznej i auli, izolację i ocieplenie ścian fundamentowych, częściową wymianę stolarki, w tym okiennej i drzwiowej, montaż nawiewników higrosterowalnych, docieplenie ścian zewnętrznych, roboty uzupełniające, instalację odgromową, przebudowę urządzeń technicznych instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie nowych rurociągów  i ich izolację wraz z montażem, przebudowę urządzeń instalacji c.w.u. oraz przebudowę instalacji elektrycznej w węźle ciepłym.