Aktualności

Jubileusz 60-lecia w Kowali Drugiej

W dniu 17 lipca 1957r. zostało zorganizowane pierwsze zebranie założycielskie w mieszkaniu prywatnym Bolesława Mędrka. Inicjatorem powołania tej organizacji był Zdzisław Kochan. Na zebranie przybyło 26 mieszkańców, którzy po omówieniu zadań i założeń zadeklarowali swoją przynależność do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali Drugiej. Początki były trudne, gdyż brakowało pieniędzy na wyposażenie jednostki. Strażacy organizowali we wsi zabawy i zbiórki pieniężne. Aby zdobyć pieniądze na zakup motopompy, podjęli prace w kamieniołomach w Kowali. Część wyposażenia strażnicy przekazała Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim.  W następnych latach został zakupiony budynek drewnianej remizy z Kowali Pierwszej. Po przewiezieniu go do Kowali Drugiej i jego złożeniu organizowane były w nim wesela, zabawy i inne uroczystości. W początkowych latach działalności do akcji gaśniczych strażacy jeździli wozem strażackim zaprzężonym w konie, które następnie zastąpiły ciągniki. W 1993 r.  jednostka otrzymała pierwszy samochód przeciwpożarowy marki Żuk. W 1998r. do użytku została oddana nowa strażnica. Podczas uroczystości otwarcia jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez miejscowe Kółko Rolnicze. W 2002r. jednostka otrzymała wóz bojowy Mercedes z 1.000 litrowym zbiornikiem na wodę.

W niedziele 3 lipca odbył się jubileusz 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali Drugiej. Uroczystość rozpoczęła msza św. z udziałem pocztów sztandarowych jednostek OSP z Kowali Pierwszej i Drugiej , której przewodniczył ks. Zbigniew Borowski– proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach. Po nabożeństwie w asyście strażaków i orkiestry dętej odbyło się uroczyste poświecenie nowo zakupionego wozu ratowniczo-gaśniczego, który następnie poprowadził przemarsz strażaków wraz z zaproszonymi gośćmi  i mieszkańcami do strażnicy.

Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się na placu obok budynku remizy strażackiej w Kowali Drugiej. Obok druhów OSP z całej gminy oraz mieszkańców w uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: Starosta  Opolski Zenon Rodzik, Burmistrz Poniatowej Zygmunt Wyroślak  Zastępca Burmistrza Poniatowej Krystyna Sołdek, Skarbnik Gminy Anna Ruta, Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Kuta, Radny Rady Powiatu w Opolu Lubelskim Andrzej Chyła, Przewodniczący Rady Miejskiej w Poniatowej Eugeniusz Chyła, Radny Rady Miejskiej Karol Sołdek.

Po odsłuchaniu hymnu mł. ogn. Stanisław Kamela zapoznał zgromadzonych z historią i początkami funkcjonowania OSP w Kowali Drugiej.

Następnie  Starosta Opolski, Burmistrz Poniatowej i Zastępca Burmistrza Poniatowej wręczyli druhom honorowe odznaczenia za wzorową służbę. Po części oficjalnej, na zaproszenie Prezesa OSP Kowala Druga Mariusza Jędrysa zaproszeni goście udali się na dalsze świętowanie.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

 1. Aleksander Skowron
 2. Zbigniew Pietras
 3. Kazimierz Piłat
 4. Stanisław Stachyra
 5. Edward Socha
 6. Jan Olszowy
 7. Marek Solis
 8. Andrzej Bednarczyk
 9. Mariusz Jędrys

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

 1. Jerzy Wojnicki
 2. Stanisław Bednarz
 3. Stanisław Piłat
 4. Andrzej Dzierżak
 5. Robert Wojnicki
 6. Jarosław Wilczyński
 7. Ryszard Wojnicki
 8. Ryszard Jurak

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

 1. Mirosław Wojnicki
 2. Jerzy Duński
 3. Mirosław Piłat
 4. Marcin Wojnicki
 5. Mariusz Szykuła

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali:

 1. Tomasz Żywicki
 2. Zbigniew Rodzik
 3. Daniel Jędrys
 4. Paweł Chojnacki
 5. Damian Wałachowski
 6. Arkadiusz Grabszczak
 7. Marcin Piłat
 8. Michał Rodzik
 9. Daniel Zygmunt
 10. Artur Bednarczyk

Brązową odznakę Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymali:

 1. Żywicki Mateusz
 2. Żywicki Michał
 3. Mędrek Michał
 4. Mędrek Arkadiusz
 5. Solis Mateusz
 6. Dębiec Marcin
 7. Chyła Łukasz
 8. Szykuła Norbert
 9. Chojnacki Krystian
 10. Dębiec Dominik
 11. Wojnicki Daniel
 12. Dzierżak Gabriela
 13. Solis Katarzyna
 14. Bednarczyk Julia
 15. Mędrek Kinga
 16. Wojnicki Filip
 17. Buczyński Jakub

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy samych radosnych chwil w służbie społeczeństwu na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia oraz samych szczęśliwych powrotów z akcji!