Aktualności

05-07-2017|

LGD Owocowy Szlak zaprasza do udziału w projekcie „Mój pomysł- mój biznes- mój sukces”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, Partner Projektu  „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” zaprasza osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie.
Nabór Kandydatów/Kandydatek do udziału w projekcie prowadzi Beneficjent – Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Partnerzy Projektu.
Formularze rekrutacyjne w ramach II naboru  należy składać w terminie od  30 czerwca do 21 lipca 2017 r.

Wzory dokumentów znajdują się w zakładce „Projekt – Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” na stronie internetowej www.lgdowocowyszlak.pl oraz na stronach internetowych partnerów projektu.

Szczegółowe informacje oraz formularze można uzyskać  w Biurze Projektu – siedziba Lubelskiej Fundacji Rozwoju ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, tel. 81 528 53 16, 81 528 53 18  oraz w biurach Partnerów Projektu:

  • Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik, tel. 81 825 27 27 , www.lgdkrasnik.pl
  • Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83 352 16 00, www.lgdzapiecek.pl
  • Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie tel. 81 827 72 32, www.lgdowocowyszlak.pl

Informacja o rekrutacji do projektu: KLIK

Dokumenty rekrutacyjne do projektu:

Regulamin rekrutacji

Zał 1 do form rekrut_osw.o odejściu z roln.

Zał 2 do form rekrut_osw. o utw. miejsc pracy

Zał_ 3_Karta oceny form. rekrut._II etap

Zał_1_Formularz rekrut.-1

Zał_2_Karta oceny form rekrut._I etap form

Zał_2a_Karta oceny form rekrut_I etap_meryt.

Zał_4_Formularz odwol

Zał_5_Umowa_ wsparcie szkol_dor

Zasady_udziel_ wsp szkol_dor