Aktualności

101. rocznica urodzin Jana Pawła II

” Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać.
Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę”

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. jako syn Karola i Emilii Wojtyłów, w kamienicy pod adresem Rynek 2 (obecnie ul. Kościelna 7) w Wadowicach.
Zasłynął jako niestrudzony pielgrzym, władający wieloma językami oraz inspirator przemian na świecie. 
Jego życie i ponad 26-letni pontyfikat był wyjątkowym darem dla Kościoła w Polsce i na świecie.
16 października 1978 r. w głosowaniu trwającym od 14 października, konklawe wybrało na papieża, arcybiskupa i metropolitę Krakowa 58-letniego kardynała Karola Wojtyłę. Był Papieżem przełomów, myślicielem i filozofem, człowiekiem kultury i sztuki, poetą, aktorem i miłośnikiem gór.

Jan Paweł II to chluba i duma Polaków rozsianych po całym świecie. Człowiek, który swoją charyzmą, postawą, mocą słowa i pielgrzymowaniem zmienił losy świata, przyczynił się do upadku komunizmu w Polsce.

Śmiało można stwierdzić, że dzięki Niemu Polacy odzyskali podmiotowość, suwerenność i wolność.
Jan Paweł II był obrońcą godności człowieka. Kochał ludzi i obdarzał ich wielkim szacunkiem.
Pontyfikat Jana Pawła II zmienił historię Polski i świata.
Jan Paweł II zainicjował ważne wydarzenia religijne o zasięgu światowym, m.in. Światowe Dni Młodzieży, Światowe Spotkania Rodzin czy Światowe Dnia Modlitwy o Pokój z udziałem przedstawicieli 13 religii.

Jan Paweł II zmienił sposób patrzenia na sytuację w krajach bloku wschodniego i przyczynił się do ich ustrojowej transformacji.

Jan Paweł II od pierwszych dni posługi papieskiej, zarysował kontury swojego działania – zdefiniował się jako „papież Słowianin”, który przez cały pontyfikat bronił praw ludzi wierzących, szczególnie w Europie Wschodniej. 
Jan Paweł II był wielkim człowiekiem – papieżem, który kształtował charaktery, wpływał na losy świata a jednocześnie poprzez swoje słowa wydawał się taki bliski.
Jana Pawła II beatyfikowano 1 maja 2011 roku, kanonizowano – 27 kwietnia 2014 roku.
Obie uroczystości odbyły się na placu św. Piotra w Rzymie.