Aktualności

Інформація для біженців з України які легально перетнули кордон до Польщі з 24 лютого 2022 року. Informacja dla uchodźców z Ukrainy przybyłych legalnie do Polski od 24.02.2022r.

Інформація для біженців з України які легально перетнули кордон до Польщі з 24 лютого 2022 року.

Шановні громадяни України:

Центр соціальної допомоги в Понятовій повідомляє, що ужонд Маршаковского Воєвудства Люблінського  реалізує проект «Любельське Воєвудство допомагає Українцям – у вивченні польської мови», який співфінансується з Європейським Соціальним Фондом, державним бюджетом та бюджетом Люблінського воєводства, реалізується у 2022-2023 роках через Воєводство Любельськє. Мовне навчання в рамках проекту проводитиметься на терені Воєводства Люблінського до липня 2023 року.

У рамках науки вивчення польської мови, учасники виконають 60 урочних годин занять, які триватимуть близько 8 тижнів (2 зустрічі на тиждень по 4 уроки). Заняття проводитимуться в групах до дванадцяти осіб, у стаціонарній або дистанційній системі (залежно від уподобань учасників), у дати та місця, можливо достосованих до потреб студентів. Набір учасників проекту здійснюватиме Департамент культури, освіти та народного уженду Маршалковської , а навчання буде доручено зовнішнім навчальним закладам, відібраним для цього. В Опольському окрузі планується створення двох навчальних груп.

Соціальні працівники OPS у Понятовій допоможуть біженцям заповнити анкету на проект. Люди, які бажають взяти участь у курсі польської мови, можуть отримати інформацію та допомогу у заповненні анкети.

Центр соціального захисту в Понятовій працює с з 7:00 до 15:00 Інформацію надає Пані Агнешка Росінська, ужонд в Понятовій – кімната 3, тел. 578 204 795, 81 820 47 98 https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/

Informacja dla uchodźców z Ukrainy przybyłych legalnie do Polski od 24.02.2022r.

Szanowni Państwo:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej informuje, że Urząd  Marszałkowski Województwa Lubelskiego realizuje projekt „Lubelskie pomaga Ukrainie-nauka języka polskiego”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowany w latach 2022-2023 przez woj. lubelskie. Szkolenia językowe w ramach projektu będą realizowane na obszarze woj. lubelskiego do lipca 2023r.

W ramach szkolenia uczestnicy zrealizują 60 godzin lekcyjnych zajęć, które będą trwały ok. 8 tygodni (2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Kursy będą prowadzone w maksymalnie dwunastoosobowych grupach,  w systemie stacjonarnym lub zdalnym (w zależności od preferencji uczestników), w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy. Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego  Urzędu  Marszałkowskiego, natomiast realizacja szkoleń zostanie powierzona wyłonionym w tym celu zewnętrznym instytucjom szkoleniowym. W powiecie opolskim planowane jest utworzenie dwóch grup szkoleniowych.

Pracownicy socjalni OPS w Poniatowej będą pomagać uchodźcom w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do projektu. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie języka polskiego mogą uzyskać informacje i pomoc w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.           

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej pracuje w godz. od 7:00 do 15:00  Informacji udziela Pani  Agnieszka Rosińska, piętro 3, pokój nr 3,  tel. kontaktowy 578 204 795 , 81 820 47 98, https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/